FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: START ANTEPRENORIAL IN REGIUNEA VEST
Contract POCU: POCU82/3/7/105846
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020


CURS ONLINE DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ
pentru traderii începători